3D Modely

3D Modely

Vizualizace výrobků v konkrétních prostředích, řezy a rozklady skladeb strojírenských a stavebních konstrukcí

Vizualizace 3D modelů a výrobků

Vizualizace výrobků a proč ?
Asi nejdůležitějším plus vizualizace je možnost zobrazovat neexistující výrobky nebo stavby. Předběhnete tak nejen čas, ale i konkurenci.

  • neomezené možnosti vedení záběrů
  • podstatně nižší náklady než fotoateliery
  • bez nutnosti funkčních prototypů
  • nemožnost prezentace v reálných podmínkách
  • variabilnost v okolním prostředí, barvách a materiálech...
  • 3D modely staveb a výrobků ...

Vizualizace výrobků svojí kvalitou plně nahrazuje reálnou fotografii, jejíž pořízení je však několikrát dražší. VIZUALIZACE s.r.o. kromě architektonických vizualizací interiéru a exteriéru produkuje také fotorealistické vizualizace výrobků nebo prototypů, založených na 3D modelu daného výrobku osazeného do vhodného prostředí pro prezentaci.

3D Model - Řez ALBIXON QUATTRO Set

Pro prezentaci stavebních materiálů nebo inženýrských sítí v domě nenajdete lepší způsob, jak odprezentovat Váš výrobek a současně dostat do technické prezentace trochu emocí...

My navrhneme vhodné prostředí (můžete i Vy...), přípravíme 3D model Vašeho výrobku a vyrobíme vizualizace. Od Vás je potřeba dodat pouze výkresovou dokumentaci, ev. 3D modely nebo skici budoucích výrobků a případné požadavky na prostředí. Ostatní nechte na nás.

3D model je pochopitelně rozebiratelný a lze jej zobrazovat jak zvenčí, tak jeho vnitřní části. Na obrázku je patrný přechod vnitří části do části exteriéru...