Lokality

Lokality

Vizualizace lokalit obytných domů nebo rodinných domů, územních plánů, zákresy do leteckých snímků. Detailní snímky z lokality.

VIZUALIZACE s.r.o. umí zpracovat i lokality s několika stovkami stavebních objektů, a to se zachováním detailů, možností animací, renderu nekonečně mnoha snímků z různých pozic.

Zákres do letecké fotografie je pro nás samozřejmostí, pokud nemáte, zajišťujeme i letecké snímky.

Vizualizace lokality pomáhá developerům a architektům při jednání s úřady, bankami a v neposlední řadě se samotnými klienty. Představivost, kterou nabízí vizualizace lokality je neporovnatelně vyšší než samotná situace stavby. Spojení vizualizace lokality s leteckou fotografií nebo orthofotomapou poskytuje maximální věrohodnost. Kontaktujte nás pro získání cenové nabídky vizualizace lokality.

Jaký má vizualizace lokality účel?
Vizualizace lokalit v dnešní době poskytuje obrovský potencál, jak ukázat budoucím obyvatelům, který pozemek si mohou vybrat, jak bude vypadat okolí jejich domu. Díky vizualizaci je možné znázornit barevnosti střech, fasád, povrchů pochozích a pojezdných ploch. Vizualizaci provedeme do letecké fotografie nebo do fiktivní krajiny.
Proč vizualizace lokality s naší společností ?

Máme k dispozici stovky modelů rodinných domů vytvořené ve spolupráci s největšími vydavateli Katalogů rodinných domů. Tyto modely můžeme požít pro účely vizualizace lokalit a odpadají Vám tak náklady na znovu vytvoření 3D modelů domů. Využijte výhodnosti spolupráce s námi !