Exteriéry

Exteriéry

Vizualizace exteriérů - bytové domy, řadové domy, hotely, administrativy. Veškeré vizualizace pro developery a realitní kanceláře. Kompletní portfolio

Poskytujeme vizuální marketingový materiál potřebný k pronájmu nebo prodeji.
Jeho kvalita pak přímo úměrně určuje rychlost prodeje a hovoří o profesionalitě celého záměru.

Vizualizace exteriérů zahrnují jakékoliv stavby z vnějšího pohledu, nějčastěji vizualizace bytových domů, vizualizace rodinných a řadových domů, vizualizace hotelů a administrativních objektů a dalších.

  • Bytové domy
  • Hotely
  • Rodinné domy
  • Obchodní centra
  • Průmyslové haly

Všechny tyto objekty a další novostavby by měly v dnešní době splňovat nejpřísnější normy po stránce technické i vizuální. Jedním z prostředků vizuální kontroly je architektonická vizualizace. Architekt, projektant a především investor dostanou do rukou vizualizaci nové stavby a získají ucelenou představu o budoucí investici.

Komu je vizualizace exteriéru určená
Vizualizace také bývá požadována stavebními a památkovými úřady především díky tomu, že kvalitní vizualizace exteriéru zohledňuje okolní zástavbu - důležitá stránka architektury. Vizualizace může být zpracovaná od jednodušších forem po fotorealistické zobrazení v nejvyšší kvalitě.

Finální podoba vizualizace exteriéru
Tyto odlišně kvalitativní výstupy jsou v různých cenových relacích, proto věříme, že pokrytím celého spektra si jistě vyberete pro Vás to nejvhodnější. 3D model stavby pro vizualizace zhotovíme podle Vámi dodaných podkladů v tištěné nebo elektronické formě. Opět v závislosti na výsledné velikosti a kvalitě renderingu.

A nyní trochu textu pro roboty nebo pro Vás, kteří tuto činnost ještě tak dobře neznají - prosím, Vy ostatní to nečtěte, raději se zastavte na kávu nebo si zatelefonujeme, daleko snáze se domluvíme a pochopíme, co od sebe můžeme očekávat...

Vizualizace exteriérů - podklady a požadavky
Podklady vyžadujeme v DWG formátech, mezi výkresy by neměly chybět půdorysy, řezy, technické pohledy objektů, situace stavby, barevné řešení.

Vizualizace exteriérů - možnosti zpracování
Vizualizace vytváříme nejčastěji zákresem 3D modelu do fotografií z dronů, letadel, vysokozdvižných plošin, samozřejmě také do klasických digitálních fotografií z terénu.
Pokud nejsou k dispozici fotografie, nebo není účelné zobrazovat okolí, pak se objekty vizualizují na terénní desku s vegetací v rozsahu ohraničeném například hranicí pozemku

Vizualizace exteriérů - výstupy
Obvyklým formátem bývá velikost fotografie pro zákres, pokud není, dodáváme standardně velikost A4/300dpi... není pochopitelně problém i větší formáty

Další služby, které si zákazníci doobjednávají

  • 3D půdorysy

  • Virtuální prohlídky