Vizualizace zahrad

Vizualizace zahrad

Vizualizace zahrad - zahrady, parky, partery, veřejná prostranství.
Nejen pro zahradní architekty a developery.

Vizualizace zahrad - zahrady, parky, partery, veřejná prostranství.
Nejen pro zahradní architekty a developery.

Pokud jste zahradní architekt, nebo vydavatel Katalogů rodinných domů, případně osvícený stavebník rodinného sídla, pak oceníte naše schopnosti při vytvoření fotorealistických vizualizací zahrad.

Ke stavbě prostě zahrada patří a pokud Vám mají Vaše projekty prodávat vizualizace, pak musím být perfektně zvládnutá i vizualizace zahrady v okolí stavby. Přejete-li si klást důraz ve vizualizaci i na okolí stavby, pak se obraťte právě na nás.

vizualizace zahrady

Vizualizace konceptu pozemku - vizualizace zahrady

Dvě úrovně zpracování - Model pozemku a Fotorealistická vizualizace zahrady

Při vizualizaci Modelu pozemku je využíván Konceptuální návrh zahrady nebo Studie zahrady zahradního architekta, podle kterého osadíme pozemek domem, garáží, altánem, ploty a ostatními prvky zahradní architektury spolu s chodníčky, bazénem, jezírkem, hracími prvky, stromy a rostlinami. Takovýto architektonický koncept nebo studii pro vás vypracuje náš zahradní architekt - NAVRHY-ZAHRAD.COM - společně s vámi dle vašeho zadání.

V dalším kroku pozemek s namodelovanými objekty doplníme o vykreslení všech ploch. Jelikož je celý Model pozemku zpracovaný ve 3D, lze dosáhout detailní představy o budoucím vzheldu zahrady prostřednictvím pohledů z jakékoliv části pozemku, nebo lze například zvolit náš produkt 3D Otáčení.

Fotorealistická vizualizace zahrady - prakticky stejné vstupy jako u Modelu pozemku  stím rozdílem, že grafické výstupy - tedy naše vizualizace, jsou detailnější, zapracováváme do okolí, větší důraz na skladbu zeleně.

A nyní trochu textu pro roboty - prosím, Vy to nečtěte, raději se zastavte na kávu nebo si zatelefonujeme, daleko snáze se domluvíme a pochopíme, co od sebe můžeme očekávat...

Vizualizace zahrad - nová služba, která nabízí komplexní reálný pohled na váš nový domov. Jde v podstatě o 3D namodelování pozemku, včetně objektů na něm nacházejících se, do výstupu fotorealistických vizualizací.
Při modelování pozemku je využíván Návrh konceptu zahrady zahradního architekta, podle kterého osadíme pozemek domem, garáží, altánem, ploty a ostatními prvky zahradní architektury spolu s chodníčky, bazénem, jezírkem, hracími prvky, stromy a rostlinami. Takovýto koncept pro vás může vypracovat náš zahradní architekt společně s Vámi dle vašeho zadání.
V dalším kroku pozemek s namodelovanými objekty doplníme o vykreslení všech ploch. Jelikož je celý Model pozemku zpracovaný ve 3D, lze dosánhout detailní představy o budoucím vzhledu zahrady prostřednictvím pohledů z jakékoliv části pozemku, nebo lze například zvolit náš produkt 3D Otáčení.